Sekosteroider (Secosteroids)

Sekosteroider

Steroider där klyvning av en eller flera ringstrukturer och samtidig tillsats av en väteatom vid varje terminalgrupp har inträffat.

Förklaring på engelska

Steroids in which fission of one or more ring structures and concomitant addition of a hydrogen atom at each terminal group has occurred.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sekosteroider
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Secosteroids
MESH ID D012632

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.