Sekretionshastighet (Secretory Rate)

Sekretionshastighet

Mängden av ett ämne som utsöndras av celler eller av ett specifikt organ eller organism under en given tidsperiod; gäller vanligtvis de ämnen som bildas av körtelvävnader och frigörs av dem i biologiska vätskor, t ex sekretionshastighet av kortikosteroider av binjurebark, sekretionshastighet av magsyra av magslemhinna.

Förklaring på engelska

The amount of a substance secreted by cells or by a specific organ or organism over a given period of time; usually applies to those substances which are formed by glandular tissues and are released by them into biological fluids, e.g., secretory rate of corticosteroids by the adrenal cortex, secretory rate of gastric acid by the gastric mucosa.

Synonym, svenska: Sekretionsgrad

Synonym, engelska: Rate, Secretory; Rates, Secretory; Secretory Rates

Svensk term Sekretionshastighet
Synonym på svenska Sekretionsgrad
Synonym på engelska Rate, Secretory; Rates, Secretory; Secretory Rates
Engelsk term Secretory Rate
MESH ID D012636

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.