Sekvenshomologi, nukleinsyra (Sequence Homology, Nucleic Acid)

Sekvenshomologi, nukleinsyra

Den sekventiella korrespondensen av nukleotider i en nukleinsyramolekyl med en annan nukleinsyramolekyl. Sekvenshomologi är en indikation på den genetiska släktligheten hos olika organismer och genfunktion.

Förklaring på engelska

The sequential correspondence of nucleotides in one nucleic acid molecule with those of another nucleic acid molecule. Sequence homology is an indication of the genetic relatedness of different organisms and gene function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleic Acid Sequence Homology; Sequence Homology, Base; Homology, Base Sequence; Base Sequence Homology; Base Sequence Homologies; Homologies, Base Sequence; Sequence Homologies, Base; Homology, Nucleic Acid Sequence; Homologous Sequences, Nucleic Acid; Homologs, Nucleic Acid Sequence; Nucleic Acid Sequence Homologs

Svensk term Sekvenshomologi, nukleinsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleic Acid Sequence Homology; Sequence Homology, Base; Homology, Base Sequence; Base Sequence Homology; Base Sequence Homologies; Homologies, Base Sequence; Sequence Homologies, Base; Homology, Nucleic Acid Sequence; Homologous Sequences, Nucleic Acid; Homologs, Nucleic Acid Sequence; Nucleic Acid Sequence Homologs
Engelsk term Sequence Homology, Nucleic Acid
MESH ID D012689

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.