Selegilin (Selegiline)

Selegilin

En selektiv, irreversibel hämmare av typ B-monoaminoxidas som används för behandling av nydiagnostiserade patienter med PARKINSONSJUKDOM och för behandling av depressiva störningar. Föreningen utan isomer beteckning är Deprenyl.

Förklaring på engelska

A selective, irreversible inhibitor of Type B monoamine oxidase that is used for the treatment of newly diagnosed patients with PARKINSON DISEASE, and for the treatment of depressive disorders. The compound without isomeric designation is Deprenyl.

Synonym, svenska: Eldepryl; Selegilinhydroklorid

Synonym, engelska: Selegyline; Selegiline, (R)-Isomer; L-Deprenyl; Emsam; Selegiline Hydrochloride, (R,S)-Isomer; Selegiline Hydrochloride, (S)-Isomer; Eldepryl; Selegiline, (S)-Isomer; Yumex; Jumex; Humex; Zelapar; Deprenyl; E-250; E 250; E250; Selegiline Hydrochloride, (R)-Isomer; Selegiline Hydrochloride; Selegiline, (R,S)-Isomer; Deprenalin; Deprenil

Svensk term Selegilin
Synonym på svenska Eldepryl; Selegilinhydroklorid
Synonym på engelska Selegyline; Selegiline, (R)-Isomer; L-Deprenyl; Emsam; Selegiline Hydrochloride, (R,S)-Isomer; Selegiline Hydrochloride, (S)-Isomer; Eldepryl; Selegiline, (S)-Isomer; Yumex; Jumex; Humex; Zelapar; Deprenyl; E-250; E 250; E250; Selegiline Hydrochloride, (R)-Isomer; Selegiline Hydrochloride; Selegiline, (R,S)-Isomer; Deprenalin; Deprenil
Engelsk term Selegiline
MESH ID D012642

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.