Selektiner (Selectins)

Selektiner

Transmembranproteiner bestående av en lektinliknande domän, en epidermal tillväxtfaktorliknande domän, och ett variabelt antal domäner som är homologa för att komplettera reglerande proteiner. De är viktiga celladhesionsmolekyler som hjälper LEUKOCYTER att fästa vid VASKULÄRT ENDOTEL.

Förklaring på engelska

Transmembrane proteins consisting of a lectin-like domain, an epidermal growth factor-like domain, and a variable number of domains that are homologous to complement regulatory proteins. They are important cell adhesion molecules which help LEUKOCYTES attach to VASCULAR ENDOTHELIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Selectin

Svensk term Selektiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Selectin
Engelsk term Selectins
MESH ID D019087

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.