Selenradiosotoper (Selenium Radioisotopes)

Selenradiosotoper

Instabila isotoper av selen som sönderfaller eller sönderfaller emitterande strålning. Se-atomer med atomvikter 70-73, 75, 79, 81 och 83-85 är radioaktiva selenisotoper.

Förklaring på engelska

Unstable isotopes of selenium that decay or disintegrate emitting radiation. Se atoms with atomic weights 70-73, 75, 79, 81, and 83-85 are radioactive selenium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioisotopes, Selenium

Svensk term Selenradiosotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioisotopes, Selenium
Engelsk term Selenium Radioisotopes
MESH ID D012644

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.