Semaforin-3A (Semaphorin-3A)

Semaforin-3A

Den prototypiska och mest välstuderade medlemmen i semaforinfamiljen. Semaphorin-3A är en axon-repulsiv vägledningssignal för migrerande nervceller i det utvecklande nervsystem. Det har hittills hittats endast i ryggradsdjur och binder till neuropilin-1/plexin-komplexa receptorer på axonkäglor. Liksom andra semaforiner av klass 3 är det ett utsöndrat protein.

Förklaring på engelska

The prototypical and most well-studied member of the semaphorin family. Semaphorin-3A is an axon-repulsive guidance cue for migrating neurons in the developing nervous system. It has so far been found only in vertebrates, and binds to NEUROPILIN-1/plexin complex receptors on growth cones. Like other class 3 semaphorins, it is a secreted protein.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sem D; Semaphorin D; Collapsin-1; Collapsin 1; Sema3A; Semaphorin 3A; Collapsing Factor; Collapsin

Svensk term Semaforin-3A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sem D; Semaphorin D; Collapsin-1; Collapsin 1; Sema3A; Semaphorin 3A; Collapsing Factor; Collapsin
Engelsk term Semaphorin-3A
MESH ID D040121

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.