Semaforiner (Semaphorins)

Semaforiner

En familj av proteiner som förmedlar AXONAL VÄGLEDNING. Semaforiner fungerar som repulsiva stimuli för neuronala TILLVÄXTKOTTAR och binder till receptorer på deras filopodia. Minst 20 olika molekyler har beskrivits och delats in i åtta klasser baserat på domänorganisation och ursprungsart. Klasserna 1 och 2 är ryggradslösa, klasserna 3-7 är ryggradsdjur och klass V är virala. Semaforiner kan utsöndras (klasserna 2, 3 och V), transmembran (klasserna 1, 4, 5 och 6) eller membranförankrade (klass 7). Alla semaforiner har en gemensam 500-aminosyra extracellulär domän som är kritisk för receptorbindning och specificitet, och finns också i plexiner och spridningsfaktorreceptorer. Deras C-termini är klassspecifika och kan innehålla ytterligare sekvensmotiv.

Förklaring på engelska

A family of proteins that mediate AXONAL GUIDANCE. Semaphorins act as repulsive cues for neuronal GROWTH CONES and bind to receptors on their filopodia. At least 20 different molecules have been described and divided into eight classes based on domain organization and species of origin. Classes 1 and 2 are invertebrate, classes 3-7 are vertebrate, and class V are viral. Semaphorins may be secreted (classes 2, 3, and V), transmembrane (classes 1, 4, 5, and 6), or membrane-anchored (class 7). All semaphorins possess a common 500-amino acid extracellular domain which is critical for receptor binding and specificity, and is also found in plexins and scatter factor receptors. Their C termini are class-specific and may contain additional sequence motifs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Semaphorin; Class 2 Semaphorins; Semaphorins, Class 2; Semaphorin-2; Semaphorin 2; Class 3 Semaphorins; Semaphorins, Class 3; Semaphorin-3; Semaphorin 3; Class V Semaphorins; Semaphorins, Class V; Semaphorin-V; Semaphorin V; Class 5 Semaphorins; Semaphorins, Class 5; Semaphorin-5; Semaphorin 5; Class 6 Semaphorins; Semaphorins, Class 6; Semaphorin-6; Semaphorin 6; Class 7 Semaphorins; Semaphorins, Class 7; Semaphorin-7; Semaphorin 7; Class 1 Semaphorins; Semaphorins, Class 1; Sema 1; Semaphorin-1; Semaphorin 1; Class 4 Semaphorins; Semaphorins, Class 4; Semaphorin-4; Semaphorin 4

Svensk term Semaforiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Semaphorin; Class 2 Semaphorins; Semaphorins, Class 2; Semaphorin-2; Semaphorin 2; Class 3 Semaphorins; Semaphorins, Class 3; Semaphorin-3; Semaphorin 3; Class V Semaphorins; Semaphorins, Class V; Semaphorin-V; Semaphorin V; Class 5 Semaphorins; Semaphorins, Class 5; Semaphorin-5; Semaphorin 5; Class 6 Semaphorins; Semaphorins, Class 6; Semaphorin-6; Semaphorin 6; Class 7 Semaphorins; Semaphorins, Class 7; Semaphorin-7; Semaphorin 7; Class 1 Semaphorins; Semaphorins, Class 1; Sema 1; Semaphorin-1; Semaphorin 1; Class 4 Semaphorins; Semaphorins, Class 4; Semaphorin-4; Semaphorin 4
Engelsk term Semaphorins
MESH ID D039961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.