Semantisk differential (Semantic Differential)

Semantisk differential

Analys av ordbegrepp genom association av polära adjektiv, t.ex. bra-dåligt, med begreppet, far. Adjektiven skalas vanligtvis i 7 steg. Ämnets placering av konceptet på adjektivskalan indikerar konceptets konnotativa betydelse.

Förklaring på engelska

Analysis of word concepts by the association of polar adjectives, e.g., good-bad, with the concept, father. The adjectives are usually scaled in 7 steps. The subject’s placement of the concept on the adjectival scale indicates the connotative meaning of the concept.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Differential, Semantic; Differentials, Semantic; Semantic Differentials

Svensk term Semantisk differential
Synonym på svenska
Synonym på engelska Differential, Semantic; Differentials, Semantic; Semantic Differentials
Engelsk term Semantic Differential
MESH ID D012659

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.