Semikarbazider (Semicarbazides)

Semikarbazider

UREA-derivat där en av aminogrupperna ersätts med hydrazin.

Förklaring på engelska

Derivatives of UREA where one of the amino groups is replaced with hydrazine.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Semikarbazider
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Semicarbazides
MESH ID D012663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.