Semikarbazoner (Semicarbazones)

Semikarbazoner

En klass av organiska föreningar som är derivat av iminer bildade genom kondensationsreaktioner mellan KETONER eller ALDEHYDER och SEMIKARBAZIDER.

Förklaring på engelska

A class of organic compounds that are derivatives of imines formed by condensation reactions between KETONES or ALDEHYDES and SEMICARBAZIDES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Semicarbazone

Svensk term Semikarbazoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Semicarbazone
Engelsk term Semicarbazones
MESH ID D012664

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.