Semustin (Semustine)

Semustin

4-Metylderivat av LOMUSTINE; (CCNU). Ett antineoplastiskt medel som fungerar som ett alkylerande medel.

Förklaring på engelska

4-Methyl derivative of LOMUSTINE; (CCNU). An antineoplastic agent which functions as an alkylating agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: MeCCNU; Me-CCNU; Me CCNU; Methyl-CCNU; Methyl CCNU; NSC-95441; NSC 95441; NSC95441

Svensk term Semustin
Synonym på svenska
Synonym på engelska MeCCNU; Me-CCNU; Me CCNU; Methyl-CCNU; Methyl CCNU; NSC-95441; NSC 95441; NSC95441
Engelsk term Semustine
MESH ID D012673

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.