Sennaextrakt (Senna Extract)

Sennaextrakt

Preparat av Cassia senna och Cassia angustifolia. De innehåller sennaglykosider som är purgativa laxermedel av antrakinon typ och används för sin laxerande verkan i många olika beredningar.

Förklaring på engelska

Preparations of SENNA PLANT. They contain sennosides, which are anthraquinone type CATHARTICS and are used in many different preparations as laxatives.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Extract, Senna; Senna Pods; Pods, Senna; Sennae Fructus; Fructus, Sennae; Senna Leaf; Leaf, Senna; Sennae Folium; Folium, Sennae

Svensk term Sennaextrakt
Synonym på svenska
Synonym på engelska Extract, Senna; Senna Pods; Pods, Senna; Sennae Fructus; Fructus, Sennae; Senna Leaf; Leaf, Senna; Sennae Folium; Folium, Sennae
Engelsk term Senna Extract
MESH ID D012676

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.