Senor (Tendons)

Senor

Fibrösa band eller sladdar av bindväv i ändarna av skelettmuskelfibrer som tjänar till att fästa MUSKLERNA på ben och andra strukturer.

Förklaring på engelska

Fibrous bands or cords of CONNECTIVE TISSUE at the ends of SKELETAL MUSCLE FIBERS that serve to attach the MUSCLES to bones and other structures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tendon; Tendons, Para-Articular; Para-Articular Tendon; Para-Articular Tendons; Tendon, Para-Articular; Tendons, Para Articular; Tendons, Paraarticular; Paraarticular Tendon; Paraarticular Tendons; Tendon, Paraarticular; Epotenon; Epotenons; Endotenon; Endotenons

Svensk term Senor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tendon; Tendons, Para-Articular; Para-Articular Tendon; Para-Articular Tendons; Tendon, Para-Articular; Tendons, Para Articular; Tendons, Paraarticular; Paraarticular Tendon; Paraarticular Tendons; Tendon, Paraarticular; Epotenon; Epotenons; Endotenon; Endotenons
Engelsk term Tendons
MESH ID D013710

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.