Sensitivitetsträningsgrupper (Sensitivity Training Groups)

Sensitivitetsträningsgrupper

En grupp människor som möts i en ostrukturerad miljö för att lära sig om sig själva, interpersonella relationer, och grupprocesser och om större sociala system.

Förklaring på engelska

A group of people who meet in an unstructured setting to learn about themselves, interpersonal relationships, and group processes and about larger social systems.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Group, Sensitivity Training; Groups, Sensitivity Training; Sensitivity Training Group; Training Group, Sensitivity; Training Groups, Sensitivity; T-Groups; T Groups; T-Group; Encounter Groups; Encounter Group; Group, Encounter; Groups, Encounter

Svensk term Sensitivitetsträningsgrupper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Group, Sensitivity Training; Groups, Sensitivity Training; Sensitivity Training Group; Training Group, Sensitivity; Training Groups, Sensitivity; T-Groups; T Groups; T-Group; Encounter Groups; Encounter Group; Group, Encounter; Groups, Encounter
Engelsk term Sensitivity Training Groups
MESH ID D012681

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.