Senskideinflammation (Tenosynovitis)

Senskideinflammation

Inflammation av synovialfodret i en senmantel. Orsaker inkluderar trauma, senstress, bakteriell sjukdom (gonorre, tuberkulos), reumatisk sjukdom och gikt. Vanliga platser är hand, handled, axelkapsel, höftkapsel, hamstringsmuskler, och akillessenen. Senhöljena blir inflammerade och smärtsamma och ackumulerar vätska. Gemensam rörlighet reduceras vanligtvis.

Förklaring på engelska

Inflammation of the synovial lining of a tendon sheath. Causes include trauma, tendon stress, bacterial disease (gonorrhea, tuberculosis), rheumatic disease, and gout. Common sites are the hand, wrist, shoulder capsule, hip capsule, hamstring muscles, and Achilles tendon. The tendon sheaths become inflamed and painful, and accumulate fluid. Joint mobility is usually reduced.

Synonym, svenska: Peritendinit

Synonym, engelska: Tenosynovitides

Svensk term Senskideinflammation
Synonym på svenska Peritendinit
Synonym på engelska Tenosynovitides
Engelsk term Tenosynovitis
MESH ID D013717

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.