Sensorisk deprivation (Sensory Deprivation)

Sensorisk deprivation

Frånvaron eller begränsningen av de vanliga yttre sensoriska stimuli som individen svarar på.

Förklaring på engelska

The absence or restriction of the usual external sensory stimuli to which the individual responds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Deprivation, Sensory; Deprivations, Sensory; Sensory Deprivations

Svensk term Sensorisk deprivation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Deprivation, Sensory; Deprivations, Sensory; Sensory Deprivations
Engelsk term Sensory Deprivation
MESH ID D012683

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.