Sensoriska hjälpmedel (Sensory Aids)

Sensoriska hjälpmedel

Anordningar som hjälper människor med nedsatta sensoriska svar.

Förklaring på engelska

Devices and materials used to extend the functioning of the senses, most often including materials adapted for those having visual or hearing impairments and also includes materials that have been translated from one sensory mode to another. (ERIC https://eric.ed.gov/?qt=braille&ti=Sensory+Aids accessed 12/31/2020)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aid, Sensory; Aids, Sensory; Sensory Aid

Svensk term Sensoriska hjälpmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aid, Sensory; Aids, Sensory; Sensory Aid
Engelsk term Sensory Aids
MESH ID D012682

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.