Sensoriska trösklar (Sensory Thresholds)

Sensoriska trösklar

Minsta mängd stimulansenergi som krävs för att framkalla ett sensorisk svar.

Förklaring på engelska

The minimum amount of stimulus energy necessary to elicit a sensory response.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sensory Threshold; Threshold, Sensory; Thresholds, Sensory

Svensk term Sensoriska trösklar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sensory Threshold; Threshold, Sensory; Thresholds, Sensory
Engelsk term Sensory Thresholds
MESH ID D012684

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.