Sentransferering (Tendon Transfer)

Sentransferering

Kirurgiskt ingrepp genom vilket en sena skärs vid införandet och placeras på en anatomisk plats långt från den ursprungliga insättningen. Senan förblir fäst vid ursprungspunkten och tar över funktionen hos en muskel som inaktiveras av trauma eller sjukdom.

Förklaring på engelska

Surgical procedure by which a tendon is incised at its insertion and placed at an anatomical site distant from the original insertion. The tendon remains attached at the point of origin and takes over the function of a muscle inactivated by trauma or disease.

Synonym, svenska: Senförflyttning

Synonym, engelska: Tendon Transfers; Transfer, Tendon; Transfers, Tendon

Svensk term Sentransferering
Synonym på svenska Senförflyttning
Synonym på engelska Tendon Transfers; Transfer, Tendon; Transfers, Tendon
Engelsk term Tendon Transfer
MESH ID D013709

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.