Sepsis (Sepsis)

Sepsis

Systemisk inflammatorisk respons syndrom med bevisad eller misstänkt infektiös etiologi När sepsis är förknippad med organdysfunktion som är avlägsen från infektionsstället kallas det svår sepsis. När sepsis åtföljs av HYPOTENSION trots adekvat vätskeinfusion kallas den SEPTISK CHOCK.

Förklaring på engelska

Systemic inflammatory response syndrome with a proven or suspected infectious etiology. When sepsis is associated with organ dysfunction distant from the site of infection, it is called severe sepsis. When sepsis is accompanied by HYPOTENSION despite adequate fluid infusion, it is called SEPTIC SHOCK.

Synonym, svenska: Blodförgiftning; Septikemi; Pyemi; Svår sepsis

Synonym, engelska: Bloodstream Infection; Bloodstream Infections; Infection, Bloodstream; Pyemia; Pyemias; Pyohemia; Pyohemias; Pyaemia; Pyaemias; Septicemia; Septicemias; Poisoning, Blood; Blood Poisoning; Blood Poisonings; Poisonings, Blood; Severe Sepsis; Sepsis, Severe

Svensk term Sepsis
Synonym på svenska Blodförgiftning; Septikemi; Pyemi; Svår sepsis
Synonym på engelska Bloodstream Infection; Bloodstream Infections; Infection, Bloodstream; Pyemia; Pyemias; Pyohemia; Pyohemias; Pyaemia; Pyaemias; Septicemia; Septicemias; Poisoning, Blood; Blood Poisoning; Blood Poisonings; Poisonings, Blood; Severe Sepsis; Sepsis, Severe
Engelsk term Sepsis
MESH ID D018805

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.