Septisk chock (Septic Shock)

Septisk chock

Sepsis associerad med HYPOTENSION eller hypoperfusion trots adekvat vätskeåterupplivning. Perfusionsavvikelser kan inkludera men är inte begränsade till LAKTACIDOS; OLIGURI; eller akut förändring i mental status.

Förklaring på engelska

Sepsis associated with HYPOTENSION or hypoperfusion despite adequate fluid resuscitation. Perfusion abnormalities may include but are not limited to LACTIC ACIDOSIS; OLIGURIA; or acute alteration in mental status.

Synonym, svenska: Endotoxinchock; Toxic shock syndrome; Toxiskt chocksyndrom

Synonym, engelska: Septic Shock; Shock, Toxic; Toxic Shock Syndrome; Shock Syndrome, Toxic; Toxic Shock Syndromes; Toxic Shock; Shock, Endotoxic; Endotoxin Shock; Endotoxin Shocks; Shock, Endotoxin; Shocks, Endotoxin

Svensk term Septisk chock
Synonym på svenska Endotoxinchock; Toxic shock syndrome; Toxiskt chocksyndrom
Synonym på engelska Septic Shock; Shock, Toxic; Toxic Shock Syndrome; Shock Syndrome, Toxic; Toxic Shock Syndromes; Toxic Shock; Shock, Endotoxic; Endotoxin Shock; Endotoxin Shocks; Shock, Endotoxin; Shocks, Endotoxin
Engelsk term Septic Shock
MESH ID D012772

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.