Sequiviridae (Sequiviridae)

Sequiviridae

En familj av monopartita RNA-växtvirus som liknar picornavirus och innehåller två släkter: SEQUIVIRUS och WAIKAVIRUS. Överföring sker med bladlöss eller bladhoppare och kräver ett hjälparprotein.

Förklaring på engelska

A family of monopartite RNA plant viruses resembling picornaviruses and containing two genera: SEQUIVIRUS and WAIKAVIRUS. Transmission is by aphids or leafhoppers and requires a helper protein.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sequiviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sequiviridae
MESH ID D019191

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.