Sequivirus (Sequivirus)

Sequivirus

Ett släkte av växtvirus i familj SEQUIVIRIDAE. Överföring sker med BLADLÖSS men beror på närvaron av ett hjälparprotein kodat av Anthriscus gula viruset, en WAIKAVIRUS. Typen är palsternacka gul fleck virus (palsternacka serotyp).

Förklaring på engelska

A genus of plant viruses in the family SEQUIVIRIDAE. Transmission is by APHIDS but depends on the presence of a helper protein encoded by the Anthriscus yellow virus, a WAIKAVIRUS. The type species is Parsnip yellow fleck virus (parsnip serotype).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Parsnip yellow fleck virus

Svensk term Sequivirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Parsnip yellow fleck virus
Engelsk term Sequivirus
MESH ID D019192

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.