Serieextraktion (Serial Extraction)

Serieextraktion

Den selektiva extraktionen av lövtänder under scenen av blandad tanduppsättning i enlighet med tändernas utbrott och utbrott. Det görs under en längre period för att möjliggöra autonom justering för att lindra trängsel i tandbågarna under utbrottet av laterala snedställningar, hundar, och premolarer, så småningom involverar extraktion av de första premolära tänderna. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

The selective extraction of deciduous teeth during the stage of mixed dentition in accordance with the shedding and eruption of the teeth. It is done over an extended period to allow autonomous adjustment to relieve crowding of the dental arches during the eruption of the lateral incisors, canines, and premolars, eventually involving the extraction of the first premolar teeth. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Extraction, Serial; Extractions, Serial; Serial Extractions

Svensk term Serieextraktion
Synonym på svenska
Synonym på engelska Extraction, Serial; Extractions, Serial; Serial Extractions
Engelsk term Serial Extraction
MESH ID D012690

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.