Seriella publikationer (Serial Publications)

Seriella publikationer

Publikationer i vilket medium som helst som utfärdas i på varandra följande delar med numeriska eller kronologiska beteckningar och som är avsedda att fortsätta på obestämd tid. (ALA Ordlista för biblioteks- och informationsvetenskap, 1983, s 203)

Förklaring på engelska

Publications in any medium issued in successive parts bearing numerical or chronological designations and intended to be continued indefinitely. (ALA Glossary of Library and Information Science, 1983, p203)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Publication, Serial; Publications, Serial; Serial Publication

Svensk term Seriella publikationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Publication, Serial; Publications, Serial; Serial Publication
Engelsk term Serial Publications
MESH ID D012693

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.