Seriepassage (Serial Passage)

Seriepassage

Inokulering av en serie djur eller in vitro-vävnad med en infektiös bakterie eller virus, som i VIRULENCE-studier och utveckling av vacciner.

Förklaring på engelska

Inoculation of a series of animals or in vitro tissue with an infectious bacterium or virus, as in VIRULENCE studies and the development of vaccines.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Passage, Serial; Passages, Serial; Serial Passages

Svensk term Seriepassage
Synonym på svenska
Synonym på engelska Passage, Serial; Passages, Serial; Serial Passages
Engelsk term Serial Passage
MESH ID D012692

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.