Serin (Serine)

Serin

En icke-essentiell aminosyra som förekommer i naturlig blankett [publikationstyp] som L-isomeren. Det syntetiseras från GLYCIN eller TREONIN. Det är involverat i biosyntesen av PURINER; PYRIMIDINER; och andra aminosyror.

Förklaring på engelska

A non-essential amino acid occurring in natural form as the L-isomer. It is synthesized from GLYCINE or THREONINE. It is involved in the biosynthesis of PURINES; PYRIMIDINES; and other amino acids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: L-Serine; L Serine

Svensk term Serin
Synonym på svenska
Synonym på engelska L-Serine; L Serine
Engelsk term Serine
MESH ID D012694

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.