Serinendopeptidaser (Serine Endopeptidases)

Serinendopeptidaser

Varje medlem i gruppen ENDOPEPTIDASER som på det aktiva stället innehåller en serinrest involverad i katalys.

Förklaring på engelska

Any member of the group of ENDOPEPTIDASES containing at the active site a serine residue involved in catalysis.

Synonym, svenska: Serinproteinaser

Synonym, engelska: Endopeptidases, Serine

Svensk term Serinendopeptidaser
Synonym på svenska Serinproteinaser
Synonym på engelska Endopeptidases, Serine
Engelsk term Serine Endopeptidases
MESH ID D012697

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.