Serologi (Serology)

Serologi

Studien av serum, särskilt av antigen-antikroppsreaktioner in vitro.

Förklaring på engelska

The study of serum, especially of antigen-antibody reactions in vitro.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Serologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Serology
MESH ID D012699

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.