Serös hinna (Serous Membrane)

Serös hinna

En tunn beklädnad av slutna håligheter i kroppen, bestående av ett enda skikt av skivepitelceller (MESOTHELIUM) som vilar på ett tunt lager av bindväv, och täckt med utsöndrad klar vätska från blod och lymfkärl. Stora serösa membran i kroppen inkluderar PERIKARDIUM; PERITONEUM; och PLEURA.

Förklaring på engelska

A thin lining of closed cavities of the body, consisting of a single layer of squamous epithelial cells (MESOTHELIUM) resting on a thin layer of CONNECTIVE TISSUE, and covered with secreted clear fluid from blood and lymph vessels. Major serous membranes in the body include PERICARDIUM; PERITONEUM; and PLEURA.

Synonym, svenska: Serosa

Synonym, engelska: Membrane, Serous; Membranes, Serous; Serosa; Serous Membranes

Svensk term Serös hinna
Synonym på svenska Serosa
Synonym på engelska Membrane, Serous; Membranes, Serous; Serosa; Serous Membranes
Engelsk term Serous Membrane
MESH ID D012704

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.