Serotoninmedel (Serotonin Agents)

Serotoninmedel

Läkemedel som används för deras effekter på serotonerga system. Bland dessa är läkemedel som sinnesrörelse serotoninreceptorer, serotonin livscykel och överlevnaden av serotonerga neuroner.

Förklaring på engelska

Drugs used for their effects on serotonergic systems. Among these are drugs that affect serotonin receptors, the life cycle of serotonin, and the survival of serotonergic neurons.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Serotonin; Serotonergic Drugs; Drugs, Serotonergic; Serotonin Drugs; Drugs, Serotonin; Serotonergic Agents; Agents, Serotonergic; Serotonin Effect; Effect, Serotonin; Serotoninergic Effect; Effect, Serotoninergic; Serotoninergic Effects; Effects, Serotoninergic; Serotonin Effects; Effects, Serotonin

Svensk term Serotoninmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Serotonin; Serotonergic Drugs; Drugs, Serotonergic; Serotonin Drugs; Drugs, Serotonin; Serotonergic Agents; Agents, Serotonergic; Serotonin Effect; Effect, Serotonin; Serotoninergic Effect; Effect, Serotoninergic; Serotoninergic Effects; Effects, Serotoninergic; Serotonin Effects; Effects, Serotonin
Engelsk term Serotonin Agents
MESH ID D018490

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.