Serotoninreceptorer (Serotonin Receptors)

Serotoninreceptorer

Cellytproteiner som binder SEROTONIN och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Flera typer av serotoninreceptorer har erkänts som skiljer sig åt i deras farmakologi, molekylärbiologi, och verkningssätt.

Förklaring på engelska

Cell-surface proteins that bind SEROTONIN and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. Several types of serotonin receptors have been recognized which differ in their pharmacology, molecular biology, and mode of action.

Synonym, svenska: 5-HT-receptorer; Tryptaminreceptorer; 5-hydroxytryptaminreceptorer; Receptorer, serotonina

Synonym, engelska: 5-HT Receptor; 5 HT Receptor; Receptor, 5-HT; Receptors, 5-Hydroxytryptamine; Receptors, 5 Hydroxytryptamine; 5-Hydroxytryptamine Receptor; 5 Hydroxytryptamine Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine; Serotonin Receptors; Receptors, 5-HT; Receptors, 5 HT; 5-HT Receptors; 5 HT Receptors; Serotonin Receptor; Receptor, Serotonin; 5-Hydroxytryptamine Receptors; 5 Hydroxytryptamine Receptors; Receptors, Tryptamine; Tryptamine Receptor; Receptor, Tryptamine; Tryptamine Receptors

Svensk term Serotoninreceptorer
Synonym på svenska 5-HT-receptorer; Tryptaminreceptorer; 5-hydroxytryptaminreceptorer; Receptorer, serotonina
Synonym på engelska 5-HT Receptor; 5 HT Receptor; Receptor, 5-HT; Receptors, 5-Hydroxytryptamine; Receptors, 5 Hydroxytryptamine; 5-Hydroxytryptamine Receptor; 5 Hydroxytryptamine Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine; Serotonin Receptors; Receptors, 5-HT; Receptors, 5 HT; 5-HT Receptors; 5 HT Receptors; Serotonin Receptor; Receptor, Serotonin; 5-Hydroxytryptamine Receptors; 5 Hydroxytryptamine Receptors; Receptors, Tryptamine; Tryptamine Receptor; Receptor, Tryptamine; Tryptamine Receptors
Engelsk term Serotonin Receptors
MESH ID D011985

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.