Serotypning (Serotyping)

Serotypning

En process där man bestämmer och särskiljer bakterie- och virusarter baserat på de antigener de delar.

Förklaring på engelska

Process of determining and distinguishing species of bacteria or viruses based on antigens they share.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Serotypings

Svensk term Serotypning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Serotypings
Engelsk term Serotyping
MESH ID D012703

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.