Sertoliceller (Sertoli Cells)

Sertoliceller

Stödceller som skjuter inåt från basalmembran av SEMINIFERÖSA TUBULER. De omger och ger näring åt de utvecklande manlig könsceller och utsöndrar det androgenbindande proteinet och hormoner som ANTI-MULLERIAN HORMON. De täta fogar av Sertoliceller med SPERMATOGONIA och SPERMATOCYTERNA ger en BLOD-TESTIS-BARRIÄR.

Förklaring på engelska

Supporting cells projecting inward from the basement membrane of SEMINIFEROUS TUBULES. They surround and nourish the developing male germ cells and secrete the ANDROGEN-BINDING PROTEIN and hormones such as ANTI-MULLERIAN HORMONE. The tight junctions of Sertoli cells with the SPERMATOGONIA and SPERMATOCYTES provide a BLOOD-TESTIS BARRIER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cells, Sertoli; Sertoli Cell; Cell, Sertoli

Svensk term Sertoliceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cells, Sertoli; Sertoli Cell; Cell, Sertoli
Engelsk term Sertoli Cells
MESH ID D012708

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.