Sertolicellstumör (Sertoli Cell Tumor)

Sertolicellstumör

Gonadal neoplasma som helt består av SERTOLI CELLER eller kan ha en komponent i GRANULOSA CELLER. Några av Sertoli-celltumörerna producerar östrogen eller androgener, men sällan i tillräcklig mängd för att orsaka kliniska symtom som FEMINISERING eller maskulinisering (VIRILISM).

Förklaring på engelska

Gonadal neoplasm composed entirely of SERTOLI CELLS or may have a component of GRANULOSA CELLS. Some of the Sertoli cell tumors produce ESTROGEN or ANDROGENS, but seldom in sufficient quantity to cause clinical symptoms such as FEMINIZATION or masculinization (VIRILISM).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tumor, Sertoli Cell

Svensk term Sertolicellstumör
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tumor, Sertoli Cell
Engelsk term Sertoli Cell Tumor
MESH ID D012707

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.