Serumalbumin (Serum Albumin)

Serumalbumin

Ett stort protein i BLODET. Det är viktigt att upprätthålla det kolloidala osmotiskt tryck och transportera stora organiska molekyler.

Förklaring på engelska

A major protein in the BLOOD. It is important in maintaining the colloidal osmotic pressure and transporting large organic molecules.

Synonym, svenska: Blodalbumin

Synonym, engelska: Albumin, Serum; Plasma Albumin

Svensk term Serumalbumin
Synonym på svenska Blodalbumin
Synonym på engelska Albumin, Serum; Plasma Albumin
Engelsk term Serum Albumin
MESH ID D012709

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.