Serumglobuliner (Serum Globulins)

Serumglobuliner

Alla blodproteiner utom albumin (= SERUMALBUMIN, som inte är ett globulin) och FIBRINOGEN (som inte finns i serum). serumglobuliner är indelade i ALFA-GLOBULINER; BETA-GLOBULINER; och GAMMA-GLOBULINER på grundval av deras elektroforetiska mobiliteter. (Från Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

All blood proteins except albumin ( = SERUM ALBUMIN, which is not a globulin) and FIBRINOGEN (which is not in the serum). The serum globulins are subdivided into ALPHA-GLOBULINS; BETA-GLOBULINS; and GAMMA-GLOBULINS on the basis of their electrophoretic mobilities. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Globulins, Serum; Serum Globulin; Globulin, Serum; Pseudoglobulins; Pseudoglobulin; Euglobulins; Euglobulin

Svensk term Serumglobuliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Globulins, Serum; Serum Globulin; Globulin, Serum; Pseudoglobulins; Pseudoglobulin; Euglobulins; Euglobulin
Engelsk term Serum Globulins
MESH ID D012712

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.