Serviceboende (Residential Facilities)

Serviceboende

Långtidsvårdinrättningar som tillhandahåller övervakning och hjälp i aktiviteter i dagliga livet med medicinska och vårdorganisation vid behov.

Förklaring på engelska

Long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.

Synonym, svenska: Servicehus

Synonym, engelska: Facilities, Residential; Facility, Residential; Residential Facility

Svensk term Serviceboende
Synonym på svenska Servicehus
Synonym på engelska Facilities, Residential; Facility, Residential; Residential Facility
Engelsk term Residential Facilities
MESH ID D012112

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.