Sexologi (Sexology)

Sexologi

Denna disciplin gäller studien av SEXUALITET, och tillämpningen av sexuell kunskap som sexuella attityder, psykologi, och SEXUELLT BETEENDE. Tillämpningsområdet omfattar i allmänhet utbildning (SEX UTBILDNING), klinisk (SEX RÅDGIVNING), och andra inställningar.

Förklaring på engelska

This discipline concerns the study of SEXUALITY, and the application of sexual knowledge such as sexual attitudes, psychology, and SEXUAL BEHAVIOR. Scope of application generally includes educational (SEX EDUCATION), clinical (SEX COUNSELING), and other settings.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sexologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sexology
MESH ID D044347

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.