Sexualitet (Sexuality)

Sexualitet

De sexuella funktionerna, aktiviteter, attityder, och orienteringar hos en individ. Sexualitet, manlig eller kvinnlig, blir uppenbart vid PUBERTETEN under påverkan av gonadala steroider (TESTOSTERON eller ESTRADIOL), och sociala effekter.

Förklaring på engelska

The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sexualitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sexuality
MESH ID D019529

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.