Sfingolipider (Sphingolipids)

Sfingolipider

En klass av membranlipider som har ett polärt huvud och två icke-polära svansar. De består av en molekyl av den långkedjiga aminoalkoholsfingosin (4-sphingenin) eller ett av dess derivat, en molekyl av en långkedjig syra, en polär huvudalkohol och ibland fosforsyra i diesterkoppling vid polarhuvudgruppen. (Lehninger et al, Principer för biokemi, 2: a upplagan)

Förklaring på engelska

A class of membrane lipids that have a polar head and two nonpolar tails. They are composed of one molecule of the long-chain amino alcohol sphingosine (4-sphingenine) or one of its derivatives, one molecule of a long-chain acid, a polar head alcohol and sometimes phosphoric acid in diester linkage at the polar head group. (Lehninger et al, Principles of Biochemistry, 2nd ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sphingolipid; Lysosphingolipids

Svensk term Sfingolipider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sphingolipid; Lysosphingolipids
Engelsk term Sphingolipids
MESH ID D013107

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.