Sfingomyeliner (Sphingomyelins)

Sfingomyeliner

En klass av sfingolipider som till stor del finns i hjärna och annan nervvävnad. De innehåller fosfokolin eller fosfoetanolamin som sin polära huvudgrupp så därför är de enda sfingolipider som klassificeras som FOSFOLIPIDER.

Förklaring på engelska

A class of sphingolipids found largely in the brain and other nervous tissue. They contain phosphocholine or phosphoethanolamine as their polar head group so therefore are the only sphingolipids classified as PHOSPHOLIPIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sphingomyelin

Svensk term Sfingomyeliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sphingomyelin
Engelsk term Sphingomyelins
MESH ID D013109

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.