Sfingosin (Sphingosine)

Sfingosin

En aminoalkohol med en lång omättad kolvätekedja. Sfingosin och dess derivat sfinganin är de viktigaste baserna för sfingolipider hos däggdjur. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

An amino alcohol with a long unsaturated hydrocarbon chain. Sphingosine and its derivative sphinganine are the major bases of the sphingolipids in mammals. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 4-Sphingenine; 4 Sphingenine

Svensk term Sfingosin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 4-Sphingenine; 4 Sphingenine
Engelsk term Sphingosine
MESH ID D013110

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.