Shigella flexneri (Shigella flexneri)

Shigella flexneri

En bakterie som är en av de etiologiska medlen för bakteriedysenteri (DYSENTERI, BACILLARY) och ibland av infantil mag-tarmkatarr.

Förklaring på engelska

A bacterium which is one of the etiologic agents of bacillary dysentery (DYSENTERY, BACILLARY) and sometimes of infantile gastroenteritis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Shigella flexneri
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Shigella flexneri
MESH ID D012763

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.