Showdomycin (Showdomycin)

Showdomycin

3-beta-D-ribofuranosylmaleimid. Antineoplastiskt antibiotikum isolerat från Streptomyces showdoensis. Det är möjligen aktivt också som ett sulfhydrylreagens.

Förklaring på engelska

3-beta-D-Ribofuranosylmaleimide. Antineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces showdoensis. It is possibly active also as a sulfhydryl reagent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Showdomycin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Showdomycin
MESH ID D012787

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.