Shwartzmans fenomenon (Shwartzman Phenomenon)

Shwartzmans fenomenon

Hemorragisk vävnadsdöd som först visades hos kaniner med en tvåstegsreaktion, en initial lokal (intradermal) eller allmän (intravenös) injektion av ett priming endotoxin (ENDOTOXINER) följt av en andra intravenös endotoxininjektion (provocerande medel) 24 h senare. Den akuta inflammation skadar de små blodkärl. Följande intravaskulär koagulation leder till kapillär och venös TROMBOS och NEKROS. Shwartzmans fenomenon fenomen kan också förekomma i andra arter med en enda injektion av ett provocerande medel och under infektioner eller graviditet. Dess känslighet beror på immunsystemets status, koagulering, FIBRINOLYS och blodflöde.

Förklaring på engelska

Hemorrhagic necrosis that was first demonstrated in rabbits with a two-step reaction, an initial local (intradermal) or general (intravenous) injection of a priming endotoxin (ENDOTOXINS) followed by a second intravenous endotoxin injection (provoking agent) 24 h later. The acute inflammation damages the small blood vessels. The following intravascular coagulation leads to capillary and venous THROMBOSIS and NECROSIS. Shwartzman phenomenon can also occur in other species with a single injection of a provoking agent, and during infections or pregnancy. Its susceptibility depends on the status of IMMUNE SYSTEM, coagulation, FIBRINOLYSIS, and blood flow.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phenomenon, Shwartzman; Schwartzman Reaction; Schwartzman Reactions; Shwartzman Reaction; Schwartzman Phenomenon; Phenomenon, Schwartzman

Svensk term Shwartzmans fenomenon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phenomenon, Shwartzman; Schwartzman Reaction; Schwartzman Reactions; Shwartzman Reaction; Schwartzman Phenomenon; Phenomenon, Schwartzman
Engelsk term Shwartzman Phenomenon
MESH ID D012790

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.