Shy-Dragers syndrom (Shy-Drager Syndrome)

Shy-Dragers syndrom

Ett progressivt neurodegenerativt tillstånd hos de centrala och autonoma nervsystemet som kännetecknas av förtvining hos de preganglioniska laterala hornneuronerna i bröstkorgsryggmärgen. Denna sjukdom anses allmänt vara en klinisk variant av MULTIPLE SYSTEM ATROFI. Berörda individer närvarande under det femte eller sjätte decenniet med ORTOSTAS och blåsdysfunktion; och senare utveckla FEKAL INKONTINENS; anhidros; ATAXI; IMPOTENS; och förändringar av tonen som tyder på dysfunktion i basalganglier. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, p536)

Förklaring på engelska

A progressive neurodegenerative condition of the central and autonomic nervous systems characterized by atrophy of the preganglionic lateral horn neurons of the thoracic spinal cord. This disease is generally considered a clinical variant of MULTIPLE SYSTEM ATROPHY. Affected individuals present in the fifth or sixth decade with ORTHOSTASIS and bladder dysfunction; and later develop FECAL INCONTINENCE; anhidrosis; ATAXIA; IMPOTENCE; and alterations of tone suggestive of basal ganglia dysfunction. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p536)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Shy Drager Syndrome; Syndrome, Shy-Drager; Syndrome, Dysautonomia-Orthostatic Hypotension; Syndrome, Dysautonomia Orthostatic Hypotension; Orthostatic Hypotension, Dysautonomic; Dysautonomic Orthostatic Hypotension; Dysautonomic Orthostatic Hypotensions; Hypotension, Dysautonomic Orthostatic; Hypotensions, Dysautonomic Orthostatic; Orthostatic Hypotensions, Dysautonomic; Dysautonomia-Orthostatic Hypotension Syndrome; Dysautonomia Orthostatic Hypotension Syndrome; Dysautonomia-Orthostatic Hypotension Syndromes; Hypotension Syndrome, Dysautonomia-Orthostatic; Hypotension Syndromes, Dysautonomia-Orthostatic; Syndromes, Dysautonomia-Orthostatic Hypotension; Autonomic Failure, Progressive; Autonomic Failures, Progressive; Failure, Progressive Autonomic; Failures, Progressive Autonomic; Progressive Autonomic Failure; Progressive Autonomic Failures; Idiopathic Orthostatic Hypotension, Shy-Drager Type; Idiopathic Orthostatic Hypotension, Shy Drager Type

Svensk term Shy-Dragers syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Shy Drager Syndrome; Syndrome, Shy-Drager; Syndrome, Dysautonomia-Orthostatic Hypotension; Syndrome, Dysautonomia Orthostatic Hypotension; Orthostatic Hypotension, Dysautonomic; Dysautonomic Orthostatic Hypotension; Dysautonomic Orthostatic Hypotensions; Hypotension, Dysautonomic Orthostatic; Hypotensions, Dysautonomic Orthostatic; Orthostatic Hypotensions, Dysautonomic; Dysautonomia-Orthostatic Hypotension Syndrome; Dysautonomia Orthostatic Hypotension Syndrome; Dysautonomia-Orthostatic Hypotension Syndromes; Hypotension Syndrome, Dysautonomia-Orthostatic; Hypotension Syndromes, Dysautonomia-Orthostatic; Syndromes, Dysautonomia-Orthostatic Hypotension; Autonomic Failure, Progressive; Autonomic Failures, Progressive; Failure, Progressive Autonomic; Failures, Progressive Autonomic; Progressive Autonomic Failure; Progressive Autonomic Failures; Idiopathic Orthostatic Hypotension, Shy-Drager Type; Idiopathic Orthostatic Hypotension, Shy Drager Type
Engelsk term Shy-Drager Syndrome
MESH ID D012791

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.