Sialinsyra (N-Acetylneuraminic Acid)

Sialinsyra

Ett N-acylderivat av neuraminsyra. Sialinsyra förekommer i många polysackarider, glykoproteiner och glykolipider hos djur och bakterier. (Från Dorland, 28: e ed, p1518)

Förklaring på engelska

An N-acyl derivative of neuraminic acid. N-acetylneuraminic acid occurs in many polysaccharides, glycoproteins, and glycolipids in animals and bacteria. (From Dorland, 28th ed, p1518)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acid, N-Acetylneuraminic; N Acetylneuraminic Acid; Sialic Acid; Acid, Sialic

Svensk term Sialinsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acid, N-Acetylneuraminic; N Acetylneuraminic Acid; Sialic Acid; Acid, Sialic
Engelsk term N-Acetylneuraminic Acid
MESH ID D019158

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.