Sialografi (Sialography)

Sialografi

Röntgenundersökning av SALIVKÖRTLARNA eller kanalerna efter injektion av kontrastmedium.

Förklaring på engelska

Radiography of the SALIVARY GLANDS or ducts following injection of contrast medium.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sialographies

Svensk term Sialografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sialographies
Engelsk term Sialography
MESH ID D012796

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.